Lillesand representert på KrFs landskonferanse

Landskonferanse 2016

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius og Tor Weatherstone fra Lillesand KrF deltok på KrFs Landskonferanse på Gardermoen 30-31 januar 2016. Les referat fra Tor Weatherstone.

KrFs landskonferanse ble avholdt på Gardermoen 30-31 januar 2015.

Over 360 deltagere fra hele landet fikk oppleve en spennende helg med interessante foredrag, seminarer og debatter. Fra Lillesand deltok fylkessekretær i KrF Agder og varaordfører i Lillesand Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius og styremedlem i Lillesand KrF Tor Weatherstone.

Konferansen åpnet lørdag med tale av KrF leder Knut Arild Hareide med etterfølgende debatt. Videre på programmet fikk vi høre forsvarsminister Ine Marie Søreide som var invitert som gjestetaler med temaet «Forsvar for Fred» . Politisk program for KrF 2017-2021 ble presentert av Dagrunn Eriksen, og tilslutt før festmiddag var det politiske verksteder med en rekke aktuelle seminarer og parallelle ideutvekslingssamlinger med temaer «Utdanning-Videregående skole og drop out «, «Levekår-helse/omsorg/oppvekst», «Miljø-og planpolitikk», «Næring og samferdsel», «Lokalt engasjement og utvikling-hvordan får vi til god aktivitet i lokallagene våre» og «Debatt-og medieskolering for unge folkevalgte».

Søndag ble åpnet med ord for dagen. Deretter var første tema «Kommunereformen- hvor er vi nå» ved Geir S. Toskedal med påfølgende debattinnlegg. Etter pause kom barneombud Anne Lindboe og holdt foredrag om «Bekjempelse av vold mot barn» samt innlegg av Kjell Ingolf Robstad  om hva KrF har tatt opp i Stortinget på det politiske plan om saken. Etter lunch samtalte Dag Inge Ulstein med bl.a. Røde Kors og representanter fra flyktningmottaket i Rærlingen kommune om temaet «Hvordan lykkes vi med integrering».

Som siste foredragsholder før konferansen ble avsluttet holdt David Lega fra Kristdemokratene i Sverige et foredrag om «Menneskeverd i sentrum». Han er sterkt handikappet og har vært lam i begge armer helt fra han var liten men har likevel som yngre gjort en stor idrettskarriere og bl.a. vunnet 4 gullmedaljer i svømming i Handikap OL. Yrkesmessig er han kommunalråd for KD i Gøteborg og gjorde sterkt inntrykk på forsamlingen med sin humor og pågangsvilje.

Alt i alt to meget vellykkede dager med masse inntrykk og aktuelt stoff å ta med seg hjem for representantene både sentralt og lokalt i KrF.

Partileder Knut Arild Hareide. Foto: Tor Weatherstone
Partileder Knut Arild Hareide. Foto: Tor Weatherstone
Barneombudet Anna Lindboe Foto: Tor Weatherstone
Barneombudet Anna Lindboe Foto: Tor Weatherstone
Stortingsrepresentant Geir Toskedal. Foto: Tor Weatherstone
Stortingsrepresentant Geir Toskedal. Foto: Tor Weatherstone
KrF-nestleder Dagrun Eriksen. Foto: Tor Weatherstone
KrF-nestleder Dagrun Eriksen. Foto: Tor Weatherstone

Publisert

i

av

Stikkord: