Lillesand KrF har ny nettside

Lillesand KrF har i flere måneder arbeidet med en ny nettside til lokallaget. Den gamle var del av KrFs nasjonale nettside, mens den nye er på en egen plattform med eget webdomene, www.lillesandkrf.no.

Den nye nettsiden er bygd opp rundt kommuneprogrammet og de hovedområder partiet går til valg på. Hele programmet og valglisten er lett tilgjengelig og layouten er tilpasset både vanlige dataskjermer og mobile enheter.

Nyheter vil publiseres fortløpende. Utspill, kommentarer og leserinnlegg fra partiets representanter vil kunne leses på hjemmesiden. Målet er at partiets politikk og representanter skal være lett tilgjengelige og at nettsiden skal kunne brukes for å kommunisere både til og med velgere, presse og sympatisører. Nettsiden vil være et viktig verktøy for oss i kommende valgkamp.

Kontaktinformasjon:

Andreas Brovig, webansvarlig i lokallagsstyret
tlf. 41342332
abrovig@gmail.com

Ingebjørg Ribe Rudihagen, lokallagsleder
tlf. 48994041
ingebjorgriberudihagen@gmail.com


Publisert

i

av

Stikkord: