Lillesand KrF har avholdt årsmøte

marion

Kristelig Folkeparti i Lillesand avholdt sitt årsmøte den 13. februar 2012 på Avigo i Lillesand. Marion Bojanowski (bildet), sentralstyremedlem i KrF, innledet en diskusjon om strategier for valget 2013.

Møtet vedtok årsmeldingen for styret og kommunegruppen, og godkjente økonomien. Turid Jacobsen ble gjenvalg som lokallagsleder. Helen Elisabeth Aagaard Nielsen ble valgt til nytt medlem av styret.

En resolusjon om fengsel på Kjerlingland ble enstemmig vedtatt, og sendt til KrFs stortingsgruppe.

Nyvalgt lokallagsstyre:

Leder: Turid Jacobsen
Mai Liss Sørbotten, gjenvalg
Helen Elisabeth Aagaard Nielsen, ny
Andreas Brovig, valgt 2011-13
Bjørn Hagen, valgt 2011-13

Varamedlemmer (velges for 1 år):
1. Karin Kvivik, gjenvalg.
2. Aslaug Vinje, gjenvalg.

I tillegg ble 6 personer valgt som utsendning til fylkesårsmøtet på Quality hotel i Sørlandsparken førstkommende lørdag: Andreas Brovig, Ingebjørg Ribe Rudihagen, Helen Elisabeth Aagard Nielsen, Torleif Kvifte, Mai Liss Sørbotten og Bjørn Hagen

Kontaktinformasjon:

Lokallagsleder Turid Jacobsen, 48113246
Nestleder Andreas Brovig, 41361467

 


Publisert

i

av

Stikkord: