Lillesand KrF forventer revisjon av rammebetingelser for norsk flyktning- og asylpolitikk

Resolusjon fra KrF Lillesands Årsmøte 1.2.16:

 

Lillesand KrF ser med uro på at rammebetingelsene for flyktninger og asylsøkere i Norge er blitt ytterligere forverret ved den nye regjeringen.

Dette ble forsterket, da man fra 1.1.2016 reduserte de økonomiske satsene for livsopphold ned til 2006 nivå.

I tillegg er det i dag tusenvis som i lengre tid har sittet i akuttmottak, noe man normalt skal gjøre i 3-5 dager. Her gis ingen tilbud av noe slag. Dette er svært traumatiserende og kan skape konfliktsituasjoner. UDI har tilgang til svært mange ledige plasser i ordinære mottak, men disse blir ikke fylt opp.

Vi opprøres over at oppholdstiden i ordinære mottak er for mange blitt svært lang, noe som også er en stor psykisk belastning. Det verste eksemplet vi har registrert er en person fra Eritrea som satt 20 år i mottak og døde nylig.

KrFs motto, «menneskeverd i sentrum» blir etter vår oppfatning lite troverdig ved at vi fortsatt aksepterer regjeringens rammebetingelser og dermed gir vår støtte til dagens politikk.

Lillesand KrF ber KrFs ledelse snarest å ta opp med regjeringen en generell revisjon av asylsøkernes rammebetingelser og spesielt definere en tidsavgrensning for opphold i mottak hvoretter en søker får opphold i Norge.


Publisert

i

,

av

Stikkord: