Kristendemokratisk ideologi i hverdagspolitikken

Leserinnlegg av 2. kandidat Ingebjørg Ribe Rudihagen
Et parti som har en så sterk ideologisk forankring som KrF, må ta mål av seg til å vise sammenhenger mellom partiet sitt kristendemokratiske ideologi og de politiske vegvalg vi lokalpolitikere tar.

 

Foto: Berit Skovli
Foto: Berit Skovli
I hverdagspolitkk vil vi alltid måtte tilpasse det ideelle til det mulige, men vi må jobbe for verdiprofilen vår på alle nivåer.
KrF har et menneskesyn som bygger på de kristne verdier. Det enkelte menneske er unikt og uendelig verdifult, dvs at alle mennesker har lik verdi fra det blir unnfanget til naturlig død. Det vil videre si at hver enkel har rettigheter og plikter. Et kristent menneskesyn krever at nestekjærligheten blir lagt til grunn, både lokalt, nasjonalt og globalt. Forvalteransvaret gjelder fordeling av ressurser nå, men også i forhold til fremtidige generasjoner. Vi må ta vare på viktige felles verdier og ressurser.
Her mener vi i KrF at det er viktig å vektlegge:
Retten til liv går over alle andre retter
– Kampen mot sorteringssamfunnet må føre til at samfunnet stiller nødvendig hjelp til rådgivning for de som blir født med funksjonshemninger
– Den enkelte skal være sikret grunnleggende og likeverdige tjenester fra det offentlige uavhengig av livsfaser, bosted og livssituasjoner.
– Kultur er svært viktig for trivsel og livskvalitet. Støtte til frivillige organisasjoner og kulturliv gir mangdobbelt igjen.
– Skolen må legge til rette for at alle elever får den oppfølging og opplæring som den enkelte trenger. Mangfold og toleranse må få prege hverdagen i skolen. Det må settes inn tiltak som forebygger problemene med mobbing i skolen.
Respekten for enkeltmenneske tilsier at folk flest skal ha stor påvirkning på sin egen livssituasjon. Krf er opptatt av å stimulere til folkelig involvering og engasjement og ansvarsfølelse på ulike måter og på alle nivåer i samfunnet. Fra et ideologisk ståsted må en sørge for at folk ikke blir satt i rollen som tilskuere til sin egen hverdag.Det viktige er å finne gode og fleksible modeller og unngå å utvikle nye byråkratier som i praksis vil flytte mer ansvar og makt innover i systemet.
Ingebjørg Ribe Rudihagen
2. kandidat for Kristelig Folkeparti i Lillesand

 


Publisert

i

av

Stikkord: