Kristelig Folkepartis gode forslag for Lillesand

Dette er et leserinnlegg publisert i Lillesands-Posten den 11. februar 2011, om det politiske programmet 2011-2014. Programkomiteen ønsker å allerede nå presentere noen hovedtrekk i det forslag som vil bli presentert senere denne måned på websiden.

lk-logo

 

Kristelig Folkeparti i Lillesand jobber nå med å formulere det politiske programmet for perioden 2011-2014. Som aktiv i KrF er jeg stolt av det forslaget som programkomiteen snart vil presentere via vår webside, og som et medlemsmøte vil ta stilling til i mars. Programmet fanger opp de sakene som ligger KrF nærmest på hjertet, saker som gjør Lillesand til en bedre plass å bo i. Her vil jeg presentere noen av de sakene fra programmet som jeg mener er sentrale, og som er en god grunn for å stemme KrF i høstens kommunevalg.
Kristelig Folkeparti i Lillesand er opptatt av å sikre god kvalitet i kommunale tjenester. Uansett om det gjelder barnet i barnehagen eller bestemor på heimen, så skal de ha god omsorg også i fremtiden. Det må finnes nødvendig areal for boliger til eldre, noe Lillesand KrF vil sikre på Dovre i tillegg til seniorboliger i Høvåg sentrum. Vi vil også tilrettelegge for at eldre som ønsker det kan bo i sitt hjem lengst mulig, samt sørge for et godt dagtilbud for eldre.
Kristelig Folkeparti vil fortsatt legge vekt på å sikre barn og unge gode rammevilkår for oppvekst og læring.  Blant annet vil vi prioritere midler til arbeidet som gjøres ved familiesenteret, styrke skolehelsetjenesten og støtte rusforebyggende tiltak i skolen.
Foreninger og frivilligarbeid er en utrolig viktig del av vårt lokalsamfunn og noe som beriker våre liv på ulike måter. KrF vil derfor legge til rette for at frivillige lag, foreninger og menigheter kan drive sine virksomheter og får støtte til kulturelle og sosiale miljøtilbud.
For meg som i mange år har drevet et enkeltmannsforetak er også næringslivsspørsmål viktige. Lillesand KrF vil prioritere støtte til næringslivsetablering i kommunen og videreføre en god kommunikasjon mellom det offentlige og det private næringsliv. Det samme gjelder muligheten for nye mennesker til å flytte til vår kommune. I programmet har vi flere bra forslag for å øke boligbyggingen. Vi har også gjort klart at vi i kommende periode vil legge stor vekt på å fjerne eiendomsskatten, som rammer mange urettferdig.
For Kristelig Folkeparti er menneskeverd, omsorg og solidaritet for våre medmennesker og ansvar for miljøet og samfunnets ressurser sentrale deler. Det er på disse sakene vi bygger vår politikk også i Lillesand. Derfor vil vi alltid kjempe for en verdig eldreomsorg, for å gi de unge i Lillesand en god start i livet og for å gi både foreningsliv og næringsliv gode vilkår. Lillesand kommune skal være et godt sted å bo.
Andreas Brovig
Medlem av programkomiteen
Kristelig Folkeparti Lillesand

 


Publisert

i

av

Stikkord: