KrF vil verne om miljøet

Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristne verdier og kristendemokratisk ideologi. Det kristendemokratiske forvalteransvaret innebærer at vi har ansvar for å ta vare på jordens ressurser til kommende generasjoner. Leserinnlegg av Andreas Brovig.

miljo

Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristne verdier og kristendemokratisk ideologi. Det kristendemokratiske forvalteransvaret innebærer at vi har ansvar for å ta vare på jordens ressurser til kommende generasjoner.
KrF vil at Norge skal redusere egne klimautslipp med 25-30 prosent fra 1990-nivå innen 2020, innføre en premie på 25 000 kroner ved kjøp av miljøvennlige biler og vri skattesystemet i en grønn retning, slik at det lønner seg å være miljøvennlig.
Dette er noen av våre mange gode forslag for å ta bedre vare på miljø og naturressurser. Kristelig Folkeparti har gode resultater i bagasjen. Blant annet var det Bondevik II regjeringen som satte i verk Kyoto-avtalen.
I Lillesand kommune vil vi opprioritere miljø og bærekraft på den politiske dagsorden. Vi vil for eksempel at Lillesand kommune skal ha som målsetting å redusere sine utslipp av klimagasser, og bidra til å gjennomføre fjernvarme utvikling fra LIBIR’s sitt anlegg på Knudremyr. Vi vil legge økt vekt på miljøhensyn ved kommunale innkjøp. Jeg oppfordrer alle som brenner for miljøsaker å stemme KrF i høstens valg!
Andreas Brovig
1. kandidat for Kristelig Folkeparti i Lillesand

 


Publisert

i

av

Stikkord: