KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 13. juni 2017

KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass

KrF vil bevare møteplasser i sentrum, og vil derfor ikke se en massiv utbygging på Ketil Moes plass. Vi var til og med overrasket over at bystyrets flertall gikk inn for å tillate utbygging av hele området, når sentrumsplanen ble behandlet.

Det er ikke mange år siden Høyre og daværende lokallagsleder Johannes Vallesverd gikk i front for å etablere en lekeplass på Ketil Moes plass. Dette er blitt en populær samlingsplass for både store og små, men risikerer å forsvinne når formannskapet nå skal ta stilling til en utviklingsavtale for området.

For KrFs del kan gjerne deler av området bygges ut, for å trekke handel og aktivitet lengre opp i sentrum, men vi ønsker ikke at det skal gå ut over lekeareal og naturlige møteplasser. Barna må få god plass i byen. Vi ser heller ikke at dette er noe som haster å gå videre med. Før vi bygger på områder med parkering, bør vi ha en langsiktig plan for parkeringssituasjonen i sentrum.

KrF har tidligere forslått at det bygges parkeringshus bak rådhuset, hvor det i dag er en kommunal parkeringsplass. Dette er også utredet som del av sentrumsplanen, og det er på høy tid at de planene blir mer konkrete. 

Dersom det skal bygges på Ketil Moes plass, må det også legges opp til møteplasser og lekeareal i området. Og alle parkeringsplasser som forsvinner må samtidig erstattes.

Andreas Brovig
Gruppeleder Lillesand KrF

Andreas Brovig

Stikkord: