KrF vil fjerne tiggerforbudet

Ingebjørg Ribe Rudihagen og Andreas Brovig
Ingebjørg Ribe Rudihagen og Andreas Brovig

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 27.05.2015

Lillesand er den eneste kommunen i Norge som har vedtatt og opprettholdt et forbud mot tigging. Kristelig Folkeparti stemte imot innføring av forbudet og vi står sammen med opposisjonspartiene i bystyret om å oppheve forbudet. Dette fremkom dessverre ikke av artikkelen i Lillesands-Posten 27. mai 2015.

Utgangspunktet for vår motstand mot et tiggerforbud er prinsippet om at vi ikke kan forby sosial nød eller det å be om hjelp. Utvilsomt har debatten om tigging mange nyanser, og fra andre steder i landet har politiet vært tydelig på at det ofte er bakmenn og menneskehandel knyttet til tigging. Noen har også gitt uttrykk for at aggressiv tigging har forekommet i Lillesand. Dette er utfordrende, men må håndteres av politiet i henhold til eksisterende lovverk.

Til syvende og sist handler denne saken om tiggerforbud også om hvordan vi vil profilere vår by. Vi mener at det er uheldig for Lillesand å være den eneste kommunen i Norge med et forbud, nå som Arendal har fjernet sitt forbud fra høsten 2015. Derfor er KrF med på å løfte saken igjen, og vi vil i bystyremøtet i juni stemme for å fjerne dagens tiggerforbud.

 

Andreas Brovig, gruppeleder

Ingebjørg Ribe Rudihagen, lokallagsleder

Lillesand KrF


Publisert

i

,

av

Stikkord: