KrF sikrer flere lærere i barneskolen

KrF er opptatt av tidlig innsats i skolen, og har derfor i budsjettforlikene med regjeringen kjempet gjennom flere lærerstillinger for 1-4. klasse. For Lillesands del handler det om i overkant av 1,5 millioner kroner ekstra, som vil være med på å øke lærertettheten i de første viktige skoleårene.

Målet med satsingen, er å gi lærerne mer tid til hver elev. Tusenvis av lærere i den norske skolen gjør en kjempejobb hver eneste dag, men større klasser og flere elever per lærer har gjort det utfordrende å tilpasse undervisningen etter den enkelte elevens behov.

For mange barn får hjelp for sent, for mange elever får kunnskapshull tidlig i skoleløpet som det er krevende å tette senere, og behovet for spesialundervisning har økt gjennom mange år.

Forskningen forteller oss at økt lærertetthet er spesielt gunstig for de yngste elevene, og særlig viktig for elever som er faglig svake, elever med utenlandsk bakgrunn, og barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status. De samme elevgruppene er overrepresentert i både spesialundervisningen og i frafallsstatistikken. Dermed er dette en viktig og målrettet satsing på å hjelpe de elevene som trenger det mest.

I neste uke vil Formannskapet ta stilling til øking av antallet stillingshjemler på barneskolene, basert på disse ekstra midlene, og vi gleder oss til å være med på vedtaket som følger opp det KrF fått gjennomslag for sentralt. Vi tror at dette vil bidra til økt kvalitet i Lillesandsskolen, og at flere elever får tidligere og bedre oppfølging.

 

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, varaordfører

Andras Brovig, gruppeleder

Lillesand KrF

Brentemoen


Publisert

i

av

Stikkord: