KrF satser ungt og friskt

Andreas Brovig fra Høvåg er valgt til Lillesand Kristelig Folkepartis førstekandidat. Han er 29 år gammel, oppvokst i Sverige og gift med Høvågjenta Teresa Brovig.
Til tross for sin unge alder har han mer enn 10 års fartstid i både kommune og fylkespolitikken i Sverige. Han står også på fjerdeplassen til KrFs fylkestingsliste i Aust-Agder.

Med på laget får han Ingebjørg Ribe Rudihagen på andre plass, og Otto Randøy på tredjeplass. Ingebjørg er nok kjent av mange i Lillesand by siden hun bodde der før familien flyttet til Høvåg. Hun er samfunnsengasjert og mener man må være med å bidra for å få det samfunnet man vil nyte godt av.
Otto Randøy sitter nå i KrFs bystyregruppe, der han gjør en god jobb, etter at han i halvannet år var uavhengig etter utmeldelse fra Høyre.
Vi i nominasjonskomiteen har sett etter de beste personene, helt uavhengig av geografi. At det nå er tre personer som har bostedsadresse Høvåg synes vi er uproblematisk.
Dette er et godt team og deres oppgave vil være å få gjennomslag for god KrF politikk og å finne gode politiske løsninger for alle innbyggerne i Lillesand kommune. KrF ønsker å ta innover seg at kommunen er i vekst og at flere ønsker å flytte hit. Da er det naturlig å innlemme også disse personene i viktige politiske verv.
Da partiet hadde sitt nominasjonsmøte torsdag kveld på Eldresenteret la komiteen fram en liste med 6 navn som ble godkjent. Komiteens leder gav møtet informasjon om at det forelå flere navn, men at en var litt avventende i forhold til å gi de første plassene tilleggsstemmer. Møtet gav sin godkjenning til at de tre første plassene fikk tilleggstemmer, og lokallagsstyret fikk fullmakt til å fylle ut resten av listen.
4. plass Reidun Østerberg, Åkerøya
5. plass Oddvar Espegren, Trøe
6. plass Bjørn Hagen, Lillesand
Det politiske programmet for den neste perioden ble også vedtatt på møtet. «Menneskeverd i sentrum,» er KrFs slagord i årets valgkamp, og det bærer programmet preg av.

Publisert

i

av

Stikkord: