KrF og sykehjemsplasser

I en artikkel 8/9 med samme overskrift svarer Pensjonistpartiets Tor Olav Tønnessen på vårt tidligere innlegg om sykehjemsplasser. Noe vi i Kristelig Folkeparti har hatt til felles med Tønnesen gjennom de fire siste årene er målet om å sikre nok sykehjemsplasser. Det at KrF har hatt stort fokus på det vil vi ikke la noen så tvil om.

KrFs verdighetsgaranti slår fast at pleietrengende eldre skal ha en riktig og forsvarlig boform, adgang til å komme ut, trening, legetilsyn, et variert og tilstrekkelig kosthold, samtaler om eksistensielle spørsmål, lindrende behandling og en verdig død.

KrF mener at eldre skal ha lovfestet rett til en sykehjemsplass når de medisinske behovene tilsier det. Dette har vi nasjonalt fått regjeringen til å legge frem forslag om, og for Lillesands del betyr det for eksempel at det må føres ventelister. På den måten synliggjøres behovene.

Tønnessen utfordrer oss på om vi ønsker å bygge flere sykehjemsplasser. Svaret er ja – det har vi jobbet for lenge. Vi har allerede vært med og bygd ut i Høvåg, og på Dovreområdet vil vi være med og bygge fremtidens eldreomsorg. Denne satsningen regner vi med at vi vil stå sammen med Pensjonistpartiet om.

 

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius

Andreas Brovig

Kristelig Folkeparti

DSC_0058

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 11/9 2015


Publisert

i

,

av

Stikkord: