KrF med lyttende valgkamp

KrF er i gang med valgkampen. Å stå på stand og presentere KrFs program er en viktig del av arbeidet, men minst like viktig er det å høre hva velgerne ønsker å si til dem som politikere.

krf-stand

Ordførerkandidat Andreas Brovig ønsker å være realist men optimistisk foran valget. “KrF vil kjempe for gode oppvekstsvilkår for barn og unge.” sier Brovig. “ KrF i Lillesand ønsker å prioritere midler til Familiesenteret som vi opplever er et godt lavterskel tilbud.” Vi ønsker at KrF skal være gjenkjennelig under parolen Menneskeverd i sentrum,” avslutter han.

Fredag ettermiddag kl 13.30-14.30 treffer du ordførerkandidaten sammen med fylkesordførerkandidat, Jon-Olav Strand, stortingsrepresentant, Kjell Ingolf Ropstad, på Emil Knudsens plass i Lillesand. KrF ønsker på denne måten å utfordre velgerne til aktiv deltakelse i valgkampen, og ønsker velkommen til en prat!


Publisert

i

av

Stikkord: