KrF-ledelse i Eldrerådet

Foto: Turid Jacobsen
Foto: Turid Jacobsen

Torleif Kvifte (KrF) er nyvalgt leder av Eldrerådet i Lillesand og Maud Brit-Unni Thorstensen (KrF) er valgt til nestleder.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal blant annet ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Rådet består av både politiker og representanter for kommunens pensjonistforeninger.

 


Publisert

i

av

Stikkord: