KrF i Stortinget sier nei til bomstasjon i Lillesand

Kristelig Folkeparti sier nei til forslaget om å sette opp en ny bomstasjon i Lillesand og fremmer et eget forslag i Stortinget, hvor de foreslåtte tiltakene i Proposisjon 106 S finansieres gjennom forlenget bomdrift i nåværende innkrevingsordning.

Foto: Espen Hatlehol
Foto: Espen Hatlehol

Med stipulerte inntekter blir den likevel ikke mer langvarig enn planlagt før. Lillesand KrF har hatt en viktig rolle i å få til denne løsningen. De kontaktene vi har hatt med partiledelsen og stortingsgruppa har gitt resultat. Det er viktig for Lillesand KrF at vi har blitt hørt, og at stortingsgruppa er enig i vår kritikk mot regjeringens forslag.

Det sier Andreas Brovig, Ingebjørg Ribe Rudihagen og Otto Randøy, toppkandidater for KrF i Lillesand ved kommunevalget, og som nylig har hatt møte med KrF-leder Knut Arild Hareide om bomsaken.

– Knut Arild Hareide har virkelig anstrengt seg for å finne en konstruktiv løsning sammen med både stortingsrepresentanter, fylkespolitikere og oss lokale representanter for Kristelig Folkeparti. I dette tilfellet har partiledelsen merket seg den sterke motstanden fra Lillesand og Birkenes KrF, og de har også hørt våre argumenter både på et møte i Kristiansand tidligere i mai og på telefonmøte nylig.

– Det er en del av bakgrunnen for at KrF i Stortinget nå foreslår en kompromissløsning som innebærer at veiene kommer, men ved å forlenge bomdriften på allerede eksisterende bomstasjoner i Aust-Agder. KrF er opptatt av å sikre at veien mellom Arendal og Tvedestrand kommer med i neste Nasjonale Transportplan (NTP) samt vil bidra til økt trafikksikkerhet i Aust-Agder gjennom de foreslåtte sykkelveiene.

 


Publisert

i

av

Stikkord: