KrF i posisjon

Kristelig Folkeparti har i dag inngått valgteknisk og politisk samarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet i Lillesand. KrF får leder av tjenesteutvalget og plass i både formannskapet og planutvalget. Sammen har konstellasjonen 18 av 27 bystyreplasser.

KrF ønsket innflytelse over politikken i Lillesand, noe som nå blir mulig. KrF får gjennomslag for mange politiske saker i samarbeidsavtalen.

lillesandradhus

Viktige prinsipper for samarbeidet er respekt for eiendomsretten, enkeltmenneskets valgmuligheter, lokalt selvstyre, levende lokalsamfunn og næring året rundt, engasjement og omsorg for hverandre.
Partiene søker å samkjøre seg på områder innen skole, barnehage, helse og omsorg, samferdsel, økonomi, budsjett, miljø, kultur, areal- og plansaker, idrett, frivillighet, næring, styring og ledelse av kommunen og kommunale tjenester.
Partiene er blant annet blitt enige om at det skal søkes å finne muligheter som gjør at eiendomsskatten kan reduseres og på sikt avsluttes. Partiene skal tilrettelegge for trivelige bybesøk og styrket næringsliv. Hovedfokus skal være lovpålagte oppgaver, ressurser til barn og unge, anti-mobbeprogram, SLT-koordinator og MOT. Partiene skal jobbe for private botiltak for eldre på Dovre og ved Høvågheimen og for å forenkle saksbehandlingen for plan- og byggesaker.
Dette er noe av det som var med i kommuneprogrammet til KrF, som nå er en del av samarbeidsavtalen for flertallskonstellasjonen i Lillesand kommune.

 


Publisert

i

av

Stikkord: