KrF hyller foreldreinitiativet i Høvåg

Kristelig Folkeparti hyller foreldreinitiativet med krav på mer kristendomsundervisning på Høvåg skole i Lillesand kommune. I dag er det mulig for skolene å foreta lokale tilpasninger av RLE-faget, og det gjør at omfanget av kristendomsundervisningen kan variere betydelig i ulike deler av landet. KrF krever at kunnskap om kristendommen og dens historie i Norge skal utgjøre minst halvparten av skolens livssynsfag.

 

Foto: Espen Hatlehol
Foto: Espen Hatlehol
Andreas Brovig, 1. kandidat på listen til bystyret i Lillesand har tatt opp saken med partileder Knut Arild Hareide og stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad ved deres besøk på Sørlandet i vår, med god respons.
– Jeg merket meg det flotte engasjementet fra Høvåg, og det viser at den kampen KrF kjemper for at våre barn skal få en god innføring i vår kristne kulturarv er riktig, sier Knut Arild Hareide.
– KrF vil ha et KRL-fag, ikke RLE. Engasjementet i Høvåg er inspirerende for vår politikk, og det viser at det som blir vedtatt av «Oslo-eliten» ikke alltid har like god gjenklang ute i landet vårt, sier Kjell Ingolf Ropstad.
– Vår forhåpning er at initiativet fra foreldrene på Høvåg skole kan være med å inspirere flere foreldre til å gjøre det samme. Det norske samfunnet bygger på kristne verdier, og det barna lærer om bibelske fortellinger, kan gi dem en bedre forståelse av det samfunnet vi lever i. For oss vil det være viktig å følge opp denne saken lokalt, og på andre måter arbeide for å fremme kunnskap om kristendommen og kristen kulturtradisjon for de barn og unge som vokser opp i Lillesand kommune, for eksempel gjennom frivillig kristendomsundervisning i SFO, sier Andreas Brovig.
Kunnskap om kristendommen gir en økt forståelse for de verdier og normer, lover og rettssystem samt kultur og tradisjoner som vårt samfunn bygger på. Kunnskap om hva som har formet vårt samfunn og trygghet på egen tro og identitet kan også gi trygghet i møte med andre religioner og kulturer. Derfor er skolens kristendomsundervisning utrolig viktig, for å formidle gode verdier. Ethvert initiativ som bidrar til å fokusere på kristendommens rolle i skolen, ønsker Kristelig Folkeparti å oppmuntre.

 


Publisert

i

av

Stikkord: