KrF har nøkkelen

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg.
Etter to perioder som gruppeleder for Kristelig Folkeparti i Lillesand har jeg rimelig god kjennskap til Lillesandspolitikken. Spesielt i den siste perioden har det vært et godt klima i bystyret, og partiene jobber sammen for å finne gode løsninger, på tross av uenighet i enkelte saker.

KrF-gruppeleder 2011-2019: Andreas Brovig

Lillesand har, med unntak av to år med KrF-ordfører, hatt Høyrestyre i alle år. Selv om vi har hatt et godt samarbeid med H, FrP og Pp frem til nå, må vi nok innrømme at politikken til tider har vært litt vel blå. Et eksempel på det er den massive utbyggingen som har blitt tillatt, og her har KrF nylig tatt selvkritikk. Vi ønsker å redusere utbyggingstakten. Hensyn til barn og unge må veie tyngre, her spesielt trafikksikkerhet, hvor vi må stille tydeligere krav til trygge skoleveier.

Et nytt flertall i bystyret etter valget må ha en sterkere tyngde i sentrum. Kommunen trenger det for å få en god balanse, og her vil KrF ha en nøkkelrolle. Vi har vist oss å være et ansvarlig regjeringsparti som har vært med og styrt kommunen i 8 år, senest med vår stortingsrepresentant Jorunn Lossius som varaordfører. Årets valgliste for KrF er kanskje tidenes beste, med kandidater som har bred kompetanse og erfaring, ulik alder og geografisk spredning. Dette er kandidater som er klare for å være med og ta ansvar for Lillesand, og styre den med særlig fokus på barn og unges beste.

Vår ordførerkandidat Geir Svenningsen er leder av Helse-, kultur- og velferdsutvalget med lang fartstid fra politisk arbeid. Han er en mann med høy integritet, visjoner og stort engasjement. Han er klar for å fortsatt være med og lede kommunen. Slik meningsmålingene ser ut nå går veien til makten gjennom sentrum, og jeg vil påstå at KrF har nøkkelen. Vi kan samarbeide med alle partier i bystyret, og vi ønsker å være med og styre kommunen i et flertall.

Godt valg!

Andreas Brovig (KrF)