KrF gjør en forskjell

posted in: Nyheter | 0
Andreas Brovig

Etter åtte år som gruppeleder for Kristelig Folkeparti er jeg klar for å overrekke stafettpinnen til Geir Svenningsen og de andre dyktige kandidatene på kommunelisten til Lillesand KrF. Jeg ble nylig spurt om hva det betyr at KrF er med og leder Lillesand kommune. Svaret er at KrF er et parti som er vant til å lede, som er en god og konstruktiv samarbeidspartner og som klarer å få gjennomslag for mange viktige saker.

  • KrF har de siste årene vært med og sikret mer penger til helsestasjonen og annet viktig forebyggende arbeid.
  • Vi har sørget for økt bemanning i de kommunale barnehagene.
  • Vi har satset på frivilligheten, både gjennom etablering av frivilligsentral og økt støtte til frivillige organisasjoner.
  • Vi har vært med på å videreutvikle kommunens omsorgstjenester, og snart settes spaden i jorden for nye omsorgsboliger på Dovre som erstatter Sjømannshjemmet. Det vil være et løft for tjenesten, og betydelig mer egnede lokaler for både ansatte og beboere.
  • KrF fått med bystyret på å kartlegge farlige skoleveier, og satt av mer penger slik at flere barn langs disse veiene får skoleskyss.
  • KrF har også tatt en sentral rolle i å sørge for at Justøy Bibelcamp slipper kommunal detaljstyring av sin virksomhet. Vi har også konsekvent årlig sørget for at kommunens menigheter har fått økte tilskudd.

Dersom du gir din stemme til KrF, kan du være trygg på at den vil telle. KrF har fått store gjennomslag, og med god oppslutning i valget vil vi også få det i kommende periode. Godt valg!

Andreas Brovig
Avtroppende gruppeleder for KrF