KrF er et lyttende parti

Leserinnlegg av 1. kandidat Andreas Brovig.
Lillesand KrF og undertegnede lover å være lyttende som parti og politikere i perioden som kommer. Vi vil besøke ulike deler av kommunens virksomhet før viktige avgjørelser tas. Dette for å kunne danne oss et godt bilde av forutsetningene for et vedtak. Vi ønsker å være lydhøre og tilgjengelige for innbyggere og kommunens ansatte.

Lillesand KrF har i den siste uken valgt å besøke ulike virksomheter i kommunen. Kandidater og styrerepresentanter har vært på besøk på Høvågheimen og Lillesand bo- og aktivitetssenter for å lære og lytte. Vi har besøkt familiesenteret i Lillesand for å diskutere utfordringer og muligheter med den viktige virksomheten de bedriver. Og vi takket ja til invitasjonen til ungdomsklubben Huset i Lillesand, som ønsket å møte politikere i åpningstiden, for å vise frem virksomheten og fortelle om de utfordringer de har etter flere innbrudd. Vi har også hatt samtaler med representanter for andre deler av kommunal virksomhet innenfor helse og skole.
Alt dette er hjertesaker for Kristelig Folkeparti, som har slagordet Menneskeverd i sentrum i årets valgkamp. Vi ønsker å arbeide for god eldreomsorg og et godt tilbud på aktiviteter for eldre. Vi vil arbeide for familier, barn og unge. Derfor ønsker KrF å sikre ressurser til familiesenteret i Lillesand og ønsker i neste periode å være med på å utvikle virksomheten. Vi vil jobbe for at familiesenteret får mulighet til å bedrive mer kurs- og gruppevirksomhet for foreldre og barn. Vi vil også være med på å finne gode løsninger for ungdomsklubben i Lillesand. Det å ha et godt fritidstilbud til ungdommer er utrolig viktig, og kan være en del av kommunens forebyggende arbeid. Det er med på å gi gode oppvekstvilkår.
Her kommer et valgløfte: Lillesand KrF og undertegnede lover å være lyttende som parti og politikere i perioden som kommer. Vi vil besøke ulike deler av kommunens virksomhet før viktige avgjørelser tas. Dette for å kunne danne oss et godt bilde av forutsetningene for et vedtak. Vi ønsker å være lydhøre og tilgjengelige for innbyggere og kommunens ansatte.
Andreas Brovig
1. kandidat Lillesand KrF

Publisert

i

av

Stikkord: