KrF ber om avklaringer

Bystyrerepresentant Oddvar Espegren stiller spørsmål om barnehageopptaket i Høvåg, hvor bygdas eneste private barnehage Tripp Trapp Tresko fikk avslag på utvidelse av antallet plasser. Han ber ordfører Arne Thomassen om en gjennomgang av og avklaring rundt saksbehandlingen, både tidslinje og vurderinger, på neste bystyremøte i juni.

Forespørsel

Til ordfører Arne Thomassen, Lillesand

Som bystyrerepresentant var jeg tilstede på bystyremøtet 15.mai hvor du orienterte om denne saken og sa at barnehageuttaket for Høvåg var ferdigstilt og ikke kunne endres dette året. Dermed ble det ingen barn fra de nedlagte barnehagene i Høvåg plassert i Tripp Trapp, alle gikk til den kommunale barnehagen Framsyn, mot mange foreldres ønske.

Jeg har fått opplyst av lederne av Tripp Trapp at søknaden om utvidelse med 10 plasser ble sendt allerede 4. mars, før første barnehageopptak 7. Mars.  Imidlertid ble ikke søknaden registrert på kommunens INNSYN før 30. april. I disse to månedene, lå kanskje søknaden «i en skuff» i kommuneadministrasjonen? Da den endelig ble registrert var hele barnehageopptaket gjort. Søknaden ble avslått med begrunnelsen at Framsyn hadde ledig kapasitet.

Konsekvensene av administrasjonens avslag er at mange foreldre og barn ikke fikk bruke Tripp Trapp barnehage som de hadde søkt om, og som de valgte ut fra egne vurderinger. De 30 «nye» plassene etter nedlagte barnehager ble alle «gitt» til Framsyn. Selv om Tripp Trapp kan søke om økning av antall plasser fra 2020, vil avslaget i år vanskeliggjøre en ny overgang og ny barnehage for de barn det gjelder som i år søkte om plass på Tripp Trapp Tresko.
Jeg velger å tro at administrasjonen tenker på barna og foreldrenes beste, og ikke på å fylle opp kommunens egne barnehager. Derfor ber jeg om en  gjennomgang av og avklaring rundt saksbehandlingen, både tidslinje og vurderinger, på neste bystyremøte i juni.

Vennlig hilsen
Oddvar Espegren, KrF


Publisert

i

,

av

Stikkord: