Kort fra årsmøtet til Aust-Agder KrF

Lørdag 5. mars ble det avholdt felles fylkesårsmøte for Kristelig Folkeparti i Aust- og Vest-Agder. Lillesand var representert av lokallagsleder Oddvar Espegren og styremedlemmene Bjørn Hagen, Tor Weatherstone, Martha Arntzen og Andreas Brovig. I tillegg møtte Turid Jacobsen fra Aust-Agder KrF Kvinner og Jorunn Elisabet Lossius som fylkessekretær.

Turid Jacobsen fra Høvåg ble enstemmig valgt til ny fylkesleder for Aust-Agder KrF. Hun har vært aktiv i KrF i 16 år, og har i den perioden blant annet vært lokallagsleder for Lillesand KrF i 8 år og medlem av fylkesstyret og arbeidsutvalget i Aust-Agder KrF. I tillegg har hun hatt et nasjonalt engasjement via KrF Kvinner og blant annet vært møtende 1. vara til sentralstyret i 4 år. Turid har en gedigen organisasjonserfaring og mye erfaring fra politisk arbeid. Nå er hun medlem av Helse- kultur- og velferdsutvalget og politisk valgt representant for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lillesand.

I fylkesstyret for Aust-Agder KrF, som Turid skal lede, møter lokallagsleder Oddvar Espegren fra Lillesand.

Gruppeleder i Lillesand KrF, Andreas Brovig, ble enstemmig valgt til leder av både valgkomite til neste fylkesårsmøte, og til leder av nominasjonskomiteen for stortingsvalget 2017.

Med KrFs varaordfører i Lillesand, Jorunn Elisabet Lossius, som er fylkessekretær for både Aust- og Vest-Agder KrF, har Lillesand en god representasjon innad i partiet.

Et gjennomgående poeng blant de mange innlegg i debatten var takk til vår stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad for hans store innsats for Agderfylkene.

 

På vegne av lokallagsstyret

 

Oddvar Espegren, lokallagsleder

Andreas Brovig, nestleder


Publisert

i

av

Stikkord: