Kontantstøtte gir valgfrihet

Her forklarer bystyrerepresentantene til Lillesand KrF hvorfor vi fremmer forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Leserinnlegg i Lillesands-Posten den 9. desember 2011.

Nå som regjeringen fjerner kontantstøtten for to-åringer får mange norske barn mindre tid med foreldrene sine, og valgmulighetene til mange familier minsker. Kristelig Folkeparti vil derfor utrede forutsetningene for å innføre kontantstøtte i Lillesand kommune. KrF står for en familiepolitikk som gir valgfrihet og rettferdighet, som gir foreldre makten til å bestemme over sin egen tid med barna. Vi vil så langt det går sikre familienes mulighet til å velge den omsorgsløsningen de mener er best for sine barn.

De første årene av barnets liv er viktige. Familien er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap, og den trygge rammen rundt barns oppvekst. De bånd som knyttes mellom foreldre og barn er uvurderlige og vi mener at samfunnet bør legge mest mulig til rette for å sikre at foreldre og barn kan ha tid sammen.

Kontantstøtte kan gi familier mer tid sammen og kan være et alternativ som passer for mange. Samtidig er også barnehagen en viktig del av det kommunale tjenestetilbudet. Kontantstøtte står ikke i motsetning til barnehage, men blir et alternativ for dem som velger det og hvor det passer inn i den enkelte families livssituasjon. Kontantstøtte går fint å kombinere med arbeidsliv for noen og da kan man eventuelt ha barnet sitt på barnehage på deltid. Det finnes mange kombinasjoner. Poenget er at det er familiene selv som skal avgjøre hvilken løsning som passer dem best.

Noen mener at kontantstøtte ikke er bra for integrasjonen av innvandrere. Men det er ikke et holdbart argument. Det er sant at vi har noen utfordringer i forbindelse med integrasjon, men det skylles ikke kontantstøtten. I tillegg mener vi at også barn som vokser opp i innvandrerfamilier har godt av å være sammen med foreldrene sine. De bør ikke ekskluderes fra kontantstøtteordningen. Ser vi på det store antallet personer som får kontantstøtte i dag, så kan vi fort konstatere at det er fra alle samfunnsgrupper.

Kontantstøtte er ikke svaret på alt. Det vil ikke alene sikre valgfrihet til familier og småbarnsforeldre, men det kan være en brikke som får kabalen til å gå opp for noen. Det bør være en av mange valgmuligheter som samfunnet tilbyr familier, for å sikre gode oppvekstsvilkår for barna. Vi vet også at lokal kontantstøtte for to-åringer innføres i Kristiansand nå, med beregninger som viser at kommunen vil spare penger på barnehageplasser. Det er altså samfunnsøkonomisk forsvarlig, i tillegg til at det gir valgfrihet til familier.

Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF)
Andreas Brovig (KrF)


Publisert

i

av

Stikkord: