Kommentarer til avgjørelsen om nytt fengsel på Agder

PRESSEMELDING FRA LILLESAND KRISTELIG FOLKEPARTI

Lillesand 19.05.2015

– For landsdelen er det positivt at vi får etablert et nytt fengsel, men for Lillesands del var dette skuffende. Nå ønsker vi imidlertid å se fremover. Med de sentrale og gode næringsarealene vi har i Lillesand, vil det være naturlig at det kommende veiselskapet blir etablert her, sier Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, ordførerkandidat for Lillesand KrF.

– Lillesand KrF har i en årrekke arbeidet for å få etablert et fengsel i vår kommune. Vi har med årsmøtevedtak i ryggen støttet opp om Lillesand kommunes arbeid med å presentere vårt alternativ på Kjerlingland, og vi har vært i tett dialog med stortingsgruppa til KrF, og vår stortingsmann Kjell Ingolf Ropstad. Selv om vi ikke nådde frem, kan vi være fornøyd med at vi har gjort det vi har kunnet, sier Ingebjørg Ribe Rudihagen, bystyremedlem og lokallagsleder for Lillesand KrF.

– Dagens avgjørelse kom som en overraskelse. Lillesand tapte denne kampen, på tross av tunge faglige argumenter og støtte av både fagforeningene og politimesteren. Samtidig gratulerer vi Evje, Mandal og Froland og ønsker dem lykke til. For Lillesands del vil vi fortsatt ha fokus på utvikling av våre næringsarealer og muligheten for å etablere det nye veiselskapet på Kjerlingland, sier Andreas Brovig, gruppeleder for Lillesand KrF og 2. kandidat i høstens kommunevalg.
Kontaktinformasjon:

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, ordførerkandidat
tlf. 40105123
jorunn.elisabet.lossius@gmail.com

Ingebjørg Ribe Rudihagen, lokallagsleder
tlf. 48994041
ingebjorgriberudihagen@gmail.com

Andreas Brovig, gruppeleder
tlf. 41342332
abrovig@gmail.com

 


av

Stikkord: