Jorunn Elisabet fra Lillesand på tinget?

Nå blir stortingsvalget mer og mer spennende. Siste måling fra Respons Analyse viser et klart borgerlig flertall. Kjell Ingolf beholder sin plass på stortinget. Men han skal ut i pappaperm fra oktober og da vil vår egen Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius ta hans plass som vara! Lillesand får sin egen representant på tinget – det må være mange år siden sist! Det er også viktig for Aust Agder at vi har kontinuitet på tinget slik at Aust Agder fortsetter å få sin del av den nasjonale kake. De andre partiene i Aust Agder har nye folk på de første plassene som trenger tid til å komme inn i arbeidsmetodene og spillet på Stortinget. Kjell Ingolf kan dette. Han får beste karakter fra ulike redaktører på Sørlandet.

Tenk deg at de borgerlige vinner valget og at Erna Solberg skal danne regjering. Tenk deg videre at KrF finner nødvendige kompromiss med de andre partiene, slik at det blir regjeringsplass på Kjell Ingolf. Det blir en jubeldag for Aust-Agder. Da får også Jorunn Elisabet fast stortingsplass. Det blir en virkelig jubeldag for Lillesand! Dette vil kunne gagne Aust-Agder og Lillesand: flere trygge skoleveier, flere lærere i grunnskole og ungdomsskole, et grønnere og mer barnevennlig sentrum, god støtte til familier, og kanskje flere statlige arbeidsplasser.

En stemme til KrF i år kan gi Lillesand en stortingsplass med lokal innflytelse! Dette er vår sjanse! GODT VALG!

 

Oddvar Espegren, leder Lillesand KrF

Andreas Brovig, nestleder Lillesand KrF


Publisert

i

av

Stikkord: