Innlegg om tiggeforbudet

Artikkel av varaordfører Jorunn Gleditsch Lossius. Å få fjernet tiggeforbudet er en svært viktig sak for KrF. Det var også innføringen av tiggeforbudet som ble utslagsgivende for mitt engasjement i politikken. Dette kjente jeg ble så grunnleggende galt: vi kan ikke forby sosial nød, og vi kan heller ikke forby mennesker å be om hjelp.

Allerede i valgkampen signaliserte KrF at dette var en sak vi ville løfte på nytt.

Selv om vi aller helst skulle ha fjernet tiggeforbudet for godt, var vi klar over at det i bystyret i to runder ikke har vært flertall for å fjerne tiggerforbudet. Og vi har heller ikke ønsket å dra i gang en hard debatt på nytt. Det var derfor vi kom opp med vårt kompromissforslag, som går ut på at tiggerforbudet erstattes med restriksjoner.
Restriksjoner som kanskje kunne ivareta noe av intensjonen ved et tiggeforbud, men som likevel vil være mer humant.

For det er det det handler om – mennesker. Og de vi omtaler som tiggere er først og fremst våre medmennesker. Og den eneste forskjellen på dem og oss er at vi er så uforskammet heldige at vi sitter på den grønneste gren; vi er født inn i, og har fått vokse opp i et rikt velstandssamfunn med sølvskje i munnen og stort sett alle muligheter foran oss.
Men det kunne ha vært omvendt.
Og det er derfor vi ikke kan distansere oss, og det er derfor vi heller ikke, som en eneste kommune i landet, kan opprettholde et tiggeforbud som kun forskyver problemet over på våre nabokommuner, og som også svekker Lillesands omdømme.
I en tid der det blåser kalde vinder ifra flere kanter av verden, er det svært viktig at vi som politiske ledere velger å løfte verdier som medmenneskelighet og nestekjærlighet.

Likevel synes jeg at det er godt og respektfullt av ordfører Thomassen, at han i onsdagens bystyremøte valgte å besvare min forespørsel med å be om en sak om gjennomgang av politivedtektene, og når den tid kommer vil KrF naturligvis foreslå at vi fjerner tiggerforbudet for godt. Forhåpentligvis har Høyres gruppe tatt noen gode råd i fra sitt ungdomsparti innen den tid. Dersom de virkelig mener det de har kommet frem til av diskusjoner i egen partigruppe i denne runden; at restriksjoner er en dårlig løsning, enten beholder vi det eller så fjerner vi det, – så håper jeg de er modige nok til å gå får det siste.
Hvis ikke kommer vi til å foreslå det nest beste; at det utarbeides noen hensiktsmessige restriksjoner som erstatter et tiggeforbud – og den løsningen opplever jeg at vi uansett kan få til et flertall for.
KrF har god tro på at vi nå etterhvert skal få fjernet tiggeforbudet, enten på den ene eller den andre måten.

Jorunn Gleditsch Lossius,
Varaordfører KrF


Stikkord: