Innkalling til medlemsmøte om boplikt

Lokallagsstyret innkaller herved til et medlemsmøte onsdag 31. mai kl 19:00, i rådhuskantina. Inngang fra rådhusparken (mot fiskebrygga).

Det gjelder boplikten i Lillesand, som skal behandles av bystyret i juni. Vi ønsker å høre medlemmenes syn i denne vanskelige saken.

 

Hilsen Oddvar Espegren

Lokallagsleder


av

Stikkord: