Innføring av «Byggesak over disk»

Foto: Berit Skovli
Foto: Berit Skovli

Ingebjørg Ribe Rudihagen har i forkant av Planutvalgets møte 28. april bedt om at utvalget får en sak hvor administrasjonen kan gis i oppdrag å iverksette «Byggesak over disk»

I bystyret, 25. mars 2015, fikk undertegnede svar fra ordføreren på en forespørsel om innføring av «Byggesak over disk», at dette var noe han ønsket og at administrasjonen burde planlegge innføringen av tilbudet.
Ved at dette innføres mener vi at det er mange penger og ressurser som kan spares, både for tiltakshaver og kommune.

 

Se også:

Forespørsel om Byggesak over disk

Brev til ordfører/rådmann om Byggesak over disk


av

Stikkord: