Hvorfor står jeg på lista til KrF?

Leserinnlegg av Mai Liss Sørbotten.

Mai Liss Sørbotten

I hele mitt voksne liv har jeg stemt KrF, med et par unntak som ofte har hatt med konkrete saker å gjøre.

Ved årets valg står jeg på 4. plass på KrF sin liste i Lillesand. Det var Knut Arild Hareides veivalg i fjor høst som fikk meg til å si ja til å stå på lista. Nå blei jo retningen på KrF politikken annerledes enn jeg hadde sett for meg, men vi står alle sammen om å fronte KrF i Lillesand på best mulig måte.

Jeg vil nevne noen saker som jeg er opptatt av, flere av sakene har med miljø å gjøre.

  1. Mitt ønske er at vi i Lillesand tenker miljø i alle saker som vedtas i kommunestyret. Det være seg utvikling av sentrum, boligutbygging, næringsutvikling m.m.
  2. Konkret vil jeg sette fokus på sikker skolevei for alle barn i hele kommunen.
  3. Mest mulig biler ut av sentrumsgatene.
  4. Parkeringshus i fjell, for eksempel under Dovrehei/Fagertunområdet.
  5. Ny barneskole vil jeg helst ha på Fagertun, den kan ligge der min gamle barneskole lå. Myra er mitt andrevalg med miljøtunnel/gangbro fra Fagertun.
  6. Fagertunområdet nærmest sykehjemmet er etter min mening stort nok til utbygging knyttet til helse og omsorg. I dag bor jo de fleste eldre i eget hjem og får den hjelp de trenger der. Dette vil det bare bli mere av i framtiden.

Godt valg!

Mai Liss Hellingsæther Sørbotten

KrF 4. plass