Hvorfor KrF?

Ordførerkandidat Geir Svenningsen

Leserinnlegg:
Hvorfor er KrF fortsatt mitt parti? Jeg var lei meg etter veivalgsprosessen ifjor, både på grunn av selve prosessen og fordi resultatet ble et regjeringssamarbeid med Frp. Svaret er at min politiske identitet og dermed grunnlaget for mitt samfunnsengasjemenet ligger i KrF sine verdier.

Ut fra vår kristne kulturarv finner jeg i KrF grunnleggende verdier som solidaritet, nestekjærlighet og forvalteransvar for skaperverket. Dette gir meg det fundamentet jeg trenger for å utforme svar på både de store og de små politiske spørsmål.

Min målestokk i praktisk politikk blir hvordan dette slår ut for familiene våre. Jeg tenker at familien er samfunnets aller viktigste byggekloss og hensynet til barn og unge skal prioriteres først. 

Dette betyr i praksis i Lillesand at vi i KrF prioriterer:

Nok dyktige og trygge voksne i barnehage og skole

Trygg skolevei for alle.

Gode tverrfaglige tjenester slik som vi finner det i skolehelsetjenesten.

Kommunale tjenester så nært som mulig der folk bor.

En eldreomsorg som gir verdig alderdom til den enkelte og skikkelig støtte og avlastning for de pårørende

Kommunale planer som virkelig bevarer miljø og skaper en trygg framtid.

Vi vil heie på og støtte all frivillighet som gir barna og de unge gode tilbud enten det er idrett, musikk, speider eller søndagsskole.

Vi vil ha en forsvarlig og langsiktig økonomistyring slik at kommunen ikke plutselig må gjøre drastiske kutt.

Vi vil også heie på næringslivet, for uten gode arbeidsplasser produserer ikke samfunnet den velferden vi ønsker.

KrF hører hjemme i sentrum, og vi har derfor løsninger som gjør at vi kan samarbeide både til høyre og venstre. Det viktigste er uansett hensynet til barn og unge.Gi barna det beste: Stem KrF


Publisert

i

av

Stikkord: