Hvem skal vi slås sammen med?

Andreas Brovig
Andreas Brovig

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 10/7 2015.
Jeg holder i min hånd utredningsrapporten «Fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen».Bakgrunnen for rapporten er at kommunestyrene i vår region i fjor vedtok å utrede ulike alternativer til kommunestruktur. Rapporten konkluderer, selv om utredningsgruppa sier at de egentlig ikke skal konkludere, med at en storkommune bestående av alle 7 kommuner i Knutepunkt Sørlandet vil være det beste. Det vil være den med «størst utviklingskraft».

Når det er sagt betyr ikke det at innbyggerne i Lillesand og bystyret mener at dette vil være det beste alternativet for dagens Lillesand kommune, å bli del av en storkommune. Vår vurdering må omhandle både forventet tjenestetilbud til våre innbyggere i en ny kommune, støtte til utvikling av distriktene og hvordan vi kan bevare vår identitet med nye kommunegrenser. Dette i tillegg til hvordan kommunene kan styres robust og ha gode utviklingsmuligheter.

Lillesand KrF har tidligere sagt at det vil være naturlig å først se til Birkenes, og deretter muligens vurdere en større kommune sammen med Kristiansand. Vi har også programfestet at Lillesands identitet må bevares i en ny kommunestruktur, men vi har frem til nå ikke konkludert med hvordan kommunestrukturen endelig skal se ut. Nå som rapporten fra Knutepunkt-kommunene er her så må vi sammen med resten av bystyret foreta et veivalg.

En kommune bestående av kun dagens Lillesand og Birkenes vil ha i overkant av 15.000 innbyggere, men vil økonomisk sett gi best uttelling i forhold til belønningsmidler fra staten via kommunereformen. Når vi samtidig vet at Grimstad ikke ønsker sammenslåing med noen, styrker dette Lillesand-Birkenes-alternativet. Vi vil kunne få to mellomstore kommuner som balanserer mellom storkommunene Kristiansand i vest og Arendal i øst.

I praksis står altså Lillesand foran valget å enten bli del av en stor-Kristiansand eller å danne en ny kommune sammen med bare Birkenes. Allerede i begynnelsen av september skal bystyret i Lillesand vise hvilken retning vi skal gå. Hva mener du?

Andreas Brovig
Gruppeleder og 2. kandidat KrF


av

Stikkord: