«Hva har jeg begitt meg ut på?»

Jeg har sagt ja til å stå på liste for Kristelig Folkeparti, riktignok bare på femteplass ved kommunevalget i Lillesand.

Hva vil familien si, arbeidskollegaene, venner og naboer?

I går satt jeg på KrFs valgkampskolering i Rådhuskvartalet. Sammen med mange flotte kandidater fra hele Agder, følte jeg meg jo litt fersk, men nå tar jeg min plass. Jeg tenker at det er på tide å bli tydelig og synlig.

Nå kan jeg jo si «Vi i KrF», og vi i KrF vil jobbe for å fremme menneskeverdet, menneskeverd for alle. I det ligger det jo at vi skal ha gode skoler og trygge skoleveier. Vi skal sikre verdigheten for de med nedsatt funksjonsevne, ja sikre menneskeverdet gjennom hele livets faser.

Vi har også et ansvar for å forvalte kloden. Bruke ressursene på en forsvarlig måte. Noen partier har jo andre verdier, som å fjerne bomstasjoner. At det kan bli det viktigste, ja det kan jeg ikke begripe, men det er vel det som er politikk.

Noen mener det ene og noen mener det andre. Hvis du er enig med meg i at nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvaret er viktigere enn å fjerne bomstasjoner, da kan du stemme på oss ved valget 9. september.

Godt valg.

Stein Kjetil Watne

  1. kandidat

Lillesand KrF


Publisert

i

av

Stikkord: