Høyhastighetstog

tog
Leserinnlegg om høyhastighetstog mot bakgrunn av at det er foreslått togstasjon i Lillesand i forbindelse med høyhastighetsutredningen.

Høyhastighetsutredningen som har utredet mulig utbygging av jernbane har konkludert med at den første høyhastighetsbanen som skal bygges er den mellom Oslo og Stavanger. Forslaget er nå på høring, men det ser selvfølgelig veldig bra ut for Sørlandet. Det å kunne ta seg fra Arendal til Oslo på 2 timer gjør at vi får del av en helt annen bo- og arbeidsmarked, og det vil være positivt for hele vår region.

I forslaget er det inntegnet en stasjon i Lillesand, som foreslås trafikkeres av intercity-tog, som kan ta passasjerer til Kristiansand og Arendal, for videre transport med lyntog. Dersom den blir plassert på Møglestu eller på et annet sted i Lillesand får vi se. Her har kommunen mulighet til å komme med innspill i høringsprosessen.

Hadde det vært mulighet for at også noen av de daglige avgangene med lyntoget skulle kunne stoppe i Lillesand, så er det selvfølgelig veldig positivt. Alle togene må ikke nødvendigvis stoppe kun på hovedstasjonene som i vår region er Kristiansand og Arendal. Noen tog kanskje kan hente passasjerer i Lillesand, mens andre tog henter i Grimstad. Hvordan dette kan gjennomføres er foreløpig uklart, og som sagt så er vi fremdeles i en tidlig fase i prosessen. Det viktigste må være at Lillesand får et godt togtilbud, med tette avganger både vestover og østover, og det vil jeg være med om og arbeide for.

 

Andreas Brovig
Bystyremedlem
Medlem av fylkestingets samferdselskomité

 


Publisert

i

av

Stikkord: