Høringsuttalelse om fjerning av tiggeforbudet

Høringsuttalelse fra Lillesand KrF til den pågående høringen om endring av politivedtektene.
Lillesand kommune
Sak 17/295

 

Innspill til revisjon av forskrift om politivedtekt

Tiggeforbud er i konflikt med samfunnets grunnleggende kristne og humanistiske verdier som nestekjærlighet og toleranse.

Lillesand Kristelig Folkeparti foreslår at punkt § 5a. Tigging i gjeldende politivedtekter fjernes; «Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.»

Utgangspunktet for KrFs motstand mot tiggeforbudet er prinsippet om at vi ikke kan forby sosial nød eller det å be om hjelp.

Tigging er ikke noe nytt. Det nye er at vi i det moderne Norge har fått det så nært når vi møter det på våre gater og fortauer. Vi har trolig alle et ønske om at alle mennesker skal kunne leve gode liv, at alle land hadde gode støtteordninger for dem som faller utenfor, og at selve fenomenet tigging derfor ikke var nødvendig. Vi vet jo dessverre at verden ikke er slik og at tigging derfor er noe vi må forholde oss til.

Utvilsomt har debatten om tigging mange nyanser. Utfordringer som handler om menneskehandel eller aggressiv tigging må håndteres av politiet i henhold til eksisterende lovverk. Men det motiverer ikke å ha et generelt forbud mot tigging.

Lillesand er i tillegg den eneste kommunen i Norge, som har vedtatt et forbud mot tigging. Sett i lys av at det ikke ble et nasjonalt forbud, som regjeringen først foreslo, vil det være naturlig for Lillesand å fjerne forbudet nå i 2017. KrF mener at det er uheldig at Lillesand skiller seg ut nasjonalt i en slik sak, og at det svekker Lillesands omdømme.

Sekundært til å fjerne tiggeforbudet vil KrF som et kompromiss foretrekke å erstatte det med restriksjoner, som kanskje kunne ivareta noe av intensjonen ved et tiggeforbud, men som likevel vil være mer humant.

 

Lillesand Kristelig Folkeparti

 

Oddvar Espegren

Lokallagsleder

 


Stikkord: