Frivillig og ufrivillig deltid

KrFs ordførerkandidat Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius skriver i et leserinnlegg i Lillesands-Posten idag, at frivillig deltidsarbeid blant kvinner ikke er et likestillingsproblem, men et legitimt verdivalg.

 

jorunnelisabeth1

Kommentar til artikkel i Lillesandsposten fredag 06.03.15 ”Kvinner må ta ansvar”.

Ufrivillig deltid for kvinner handler ofte om arbeidsmiljø og arbeidstidsbestemmelser, og nettopp det er en viktig likestillingssak og en sak som har stor betydning for sosiale forskjeller i samfunnet. Her har vi en jobb å gjøre også i Lillesand. Greier vi i tillegg å skape et mer fleksibelt arbeidsliv, vil utvilsomt flere kvinner velge å jobbe heltid.

Men når 41,2 prosent av alle sysselsatte kvinner i Lillesand jobber deltid,  så er det et uttrykk for at mange av disse faktisk ønsker å jobbe deltid. Noen jobber deltid for å få inntekt ved siden av studiene,  mens andre jobber deltid fordi de eksempelvis vil ha bedre tid sammen med familie, venner, ta seg av aldrende foreldre, eller å engasjere seg i organisasjons – og foreningsliv – altså rene verdivalg.

Jeg tror disse deltidsarbeidende kvinnene er svært oppegående og godt opplyste om at deltidsarbeid  kan  medføre økonomisk sårbarhet og redusert opptjening av pensjonspoeng. Jeg tror også at disse kvinnene har gjort en helhetlig vurdering av sin egen og eventuell families livssituasjon, og kommet frem til at en litt mindre hektisk hverdag gir økt livskvalitet. Eller at det rett og slett er andre ting de heller ønsker å bruke tid på.

Den enkelte kvinne må ha frihet til å bestemme om hun ønsker å jobbe 60, 80 eller 100%, og selv avgjøre hva som for henne er ”det gode liv” uten å bli anklaget for å ta lite ansvar i likestillingssammenheng. Ikke alt som er verdt å bruke tid og krefter på kan måles i kroner, posisjoner og pensjonspoeng. Nettopp derfor velger også noen høyt utdannende kvinner å jobbe deltid.

Selv har jeg jobbet 100% helt siden barna var små. Dette skyldes i stor grad at jeg har en fleksibel jobb som jeg synes er givende. Jeg ønsker å jobbe fullt, men respekterer at andre kvinner i tilsvarende livssituasjon velger annerledes.

Hvis vi skal ha fokus på likestilling i arbeidslivet er det lite konstruktivt å rette pekefingeren mot de kvinnene som selv velger å jobbe deltid, vi bør heller rette blikket mot ufrivillig deltidsarbeid og saker som diskriminering av småbarnsmødre i arbeidslivet og det faktum at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn øker.

I følge en ny rapport fra Likestillingsombudet, svarer hele 55% av de spurte i en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup at de har opplevd å bli forskjellsbehandlet når de er gravide og i småbarnsfasen. De får ikke jobber de søker, opplever at mannlige kollegaers lønn øker mens de er i permisjon, de mister kompetanse og karrieren blir satt på vent. Det er disse sakene som virkelig kan omtales som likestillingsproblem i arbeidslivet.

Frivillig deltidsarbeid blant kvinner er ikke et likestillingsproblem – det er et legitimt verdivalg.

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius
Ordførerkandidat Lillesand KrF

 


Publisert

i

av

Stikkord: