Fra programmet: Hjerterom for unge

Ungdomstiden kan være vanskelig for mange. Krav på skolen, blant venner, og til å lykkes er svært høye, og mange mister selvtilliten. Vi vil arbeide med tiltak som er forebyggende i forhold til psykisk helse. Støtte til frivillige organisasjoner og fokus på kvalitet i skolen, er viktige verktøy i dette arbeidet.

Vi vil arbeide for:

 • Sterkere fokus på psykisk helse for unge.
 • Større tilgjengelighet til helsesøster på skolene.
 • At Ungdomstrinnet i Høvåg beholdes.
 • At kommunen satser på lærlinger/læreplasser.
 • Støtte til kristent ungdomsarbeid som UNG og PUSH.
 • Sikre at idrettslag og organisasjoner får støtte til kulturelle og sosiale miljøtilbud.
 • Økt støtte til breddeidrett.
 • Støtte alkoholfrie ungdomsmiljø.
 • Stort fokus på trafikksikkerhet for unge, og utbygging av sykkelstier i både Høvåg og Lillesand.
 • Videreføre støtte til MOT – antimobbetiltak i skolen.
 • Fokus på et godt læringsmiljø og kvalitet i Lillesandskolen.
 • Et godt hjem-skole-samarbeid.

 


Publisert

i

av

Stikkord: