Fra programmet: Hjerterom for bo- og bymiljøet

Lillesand er en vakker Sørlandsby med mange, flotte gamle bygninger og et unikt havnemiljø rundt bukta. Besøkende til byen smiler og trives i de vennlige omgivelsene.

Lillesand har samtidig et stort potensial til å bli vakrere, og ikke minst mer vennlig for barn og eldre, med bedre adgang til sjøen og grøntarealer. Vi må løse utfordringer knyttet til biltrafikk og parkering.

Det er mange gode bomiljøer i vår kommune. Vi er opptatt av å bidra til utvikling av lokalt bomiljø i tett samarbeid med velforeninger.

Vi vil arbeide for:

 • Planlegging av en strandpromenade langs bybukta.
 • Å legge bedre til rette for gående i byens gater, for eksempel ved etablering av gågater og/eller miljøgater.
 • Å sikre tilgjengelighet for alle (universell utforming).
 • Et sentralt parkeringshus bak rådhuset eller på brannstasjonstomta.
 • Vurdering av å åpne Lillesandbekken med grøntareal og benker.
 • Å oppmuntre til etablering av kontorarbeidsplasser i sentrum.
 • Utvikling av Kokkenes som et nytt og spennende byrom for alle
 • Økt utbyggingstakt på sykkelstier, for eksempel Høvåg sentrum-Østre Vallesverd, ringbanen i Høvåg, Justøya og Lillesand Øst.
 • Utbygging av bredbåndstilbud (fiber) i hele kommunen.
 • Å styrke eiendomsretten ved å vurdere å fjerne boplikten.
 • En forsøksordning med (elektrisk) bybuss i Lillesand.
 • Utbedring av busstilbudet i Høvåg.
 • Utvikling av bo- og handelsområde Tingsaker/Stykkene.
 • Å sikre godt vedlikehold av leke- og friområder i samarbeid med velforeninger.
 • Utbygging av båtplasser i hele kommunen.

 


Publisert

i

av

Stikkord: