Fra programmet: Hjerterom for barn

Vi ønsker at barn skal få bedre oppvekstsvilkår i Lillesand. Dette forutsetter et godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester som barnehage, grunnskole, barnevern og helsefunksjoner, men handler også om fritidsaktiviteter og familienes kår.

Vi vil arbeide for:

 • Valgfrihet for foreldre til å være hjemme med små barn – innføre lokal kontantstøtte.
 • At Brentemoen skole består og fyller sentrum med barn.
 • At lærerne får etter- og videreutdanning.
 • Større bruk av «besteforeldre» i barnehagene.
 • Frukt til alle grunnskoleelever i skolen – prøveprosjekt med varm mat.
 • At gang- og sykkelstier utbygges der barn ferdes.
 • Lett tilgjengelig lekeplasser i sentrum og ved handelsområder.
 • Å tilrettelegge gode badeplasser i Høvåg med for eksempel sand og lekeutstyr.
 • Økt voksentetthet i barnehagene.
 • Å følge opp kommunens engasjement med Trygg Trafikk.
 • Å oppmuntre frivillig arbeid med barn og unge.
 • Å sikre nok ressurser til opprusting av lekearealer.
 • Gode overganger mellom barnehage og skole.

 


Publisert

i

av

Stikkord: