Fra programmet: Hjerte for kommunen vår

Lillesand er god kommune å bo i, og utmerker seg positivt på mange måter. De ansatte gjør en stor innsats for tilby gode tjenester til innbyggerne.

Lillesand har i dag en anstrengt økonomi som utfordrer administrasjonen og politikerne. Samtidig står vi foran en kommunereform hvor vi er opptatt av å bidra konstruktivt til det beste for Lillesand.

Vi vil arbeide for:

  • En god og realistisk økonomistyring.
  • Gode strategier for forebygging og folkehelse.
  • At Lillesands identitet blir ivaretatt ved en eventuell kommunesammenslåing.
  • Byggesaksbehandling over disk.
  • Forenkling av regelverk for byggesaker.
  • Fortsatt fokus på næringsutvikling.
  • Arbeid mot ufrivillig deltid for kommunale ansatte.
  • Å redusere kommunegjelden.
  • Legge til rette for (hurtig-) togbanetrase gjennom Lillesand.
  • Om mulig redusere eiendomsskatten, så langt det er forsvarlig med hensyn til tjenester.

 


Publisert

i

av

Stikkord: