Fra programmet: Hjerte for kirke og kultur

Den kristne kulturarven er grunnlaget for samfunnet vi lever i.  Åndelige og kulturelle opplevelser ivaretar helheten i menneskers liv. Derfor vil vi legge til rette for kirke, menigheter og kulturorganisasjoner.

Vi vil arbeide for:

  • Å bidra til å skaffe nytt menighetshus i sentrum.
  • At Den Norske Kirke har tilstrekkelige ressurser til å utføre sine tjenester og kan opprettholde to menighetskontorer.
  • At frimenighetene i kommunen gis støtte og gode rammevilkår for sitt arbeid.
  • Gode og forutsigbare støtteordninger til lag og foreninger.
  • Å legge til rette for at menighetene får gjennomført trosopplæring og får midler til dette.
  • At kirkebrygga i Høvåg renoveres.
  • Å støtte opp om det rike kulturliv vi har i Lillesand.
  • At frivilligsentralen drives på bredest mulig grunnlag, med nødvendig støtte fra kommunen.
  • Å ansette turistverter i sentrum om sommeren.
  • At adkomst til Kulturtilbudene legges til rette for funksjonshemmede.

 


Publisert

i

av

Stikkord: