Fra programmet: Hjerte for dyr og natur

I KrF ser vi på mennesker som forvaltere av skaperverket. Vi skal forvalte naturen slik at den overlates til neste generasjon i bedre stand enn vi fikk den fra forrige. Derfor tar vi miljøutfordringene på alvor.

Vi vil arbeide for:

  • At reelle LNF-områder defineres. Arbeide for at områder som reelt er boområder/fritidsboligområder blir endret i kommuneplanen fra LNF til bolig/fritidsformål.
  • En gjenbrukshall i kommunal regi, for eksempel i tilknytning til LiBiRs anlegg.
  • Dyrevern – nei til pelsfarm, sirkuselefant. Gode levekår for dyr.
  • Støtte til frivillige dyrevernsorganisasjoner i lokalsamfunnet.
  • Etablering av kommunal badeplass i Høvåg.
  • Miljøsertifisering av kommunale enheter.
  • Å støtte opp om lokal matproduksjon.
  • Fortsatt fokus på luftkvaliteten i Lillesand.
  • Lysløype i Høvåg.

 


Publisert

i

av

Stikkord: