Forespørsel om skoleskyss i Høvåg

 

Hovagskole

Andreas Brovig har i dag fremmet en forespørsel for behandling i Tjenesteutvalget 28. april 2015, om skoleskysstilbudet til Høvåg skole, og spesifikt linjen som går fra Kornbrekke. Foreldreutvalget har tatt opp noen forhold med AKT uten å nå frem, og Brovig vil derfor ta opp saken på politisk nivå i Lillesand kommune.

Undertegnede er kommunal representant i samarbeidsutvalget (SU) ved Høvåg skole. I møte 16. april fikk SU informasjon om at det har vært dialog mellom Agder Kollektivtrafikk (AKT) og foreldreutvalget (FAU) i forhold til skoleskyss og hvilke busser som brukes for å kjøre elevene til skolen.

Elever på busslinjen fra Kornbrekke har følt en utrygghet fordi bussen som brukes her oppleves for stor for noen av veiene den kjører på. Spesielt gjelder dette Krossen-veien. I følge elevrepresentantene i SU har bussen kjørt utfor flere ganger. AKT har imidlertid vært på befaring og mener at trafikksikkerheten er ivaretatt.

Utover med trafikksikkerheten er dette en linje som begynner svært tidlig og som kjører innom nærmest alle sideveier langs den aktuelle traseen fra Kornbrekke og til Høvåg skole. Det er forståelig at noen elever blir kvalme av å sitte på hele veien, og spørsmålet er om dette er noe som påvirker skolehverdagen.

Som medlem av fylkestingets samferdselskomite tok jeg opp saken i vårt møte 21. april, og fikk til svar at forhold knyttet til trase og valg av busstyper håndteres av kommunen i samarbeid med AKT i møter hvor også fylkeskommunen har representanter.

På bakgrunn av dette, og problemstillingene ovenfor, ber jeg administrasjonen om svar på følgende spørsmål:

Hvordan kan kommunen som skoleeier følge opp for å sikre at skoleskyssen er trygg og at elevene får en god reise og dermed en god start på skoledagen?

Er traseen og valg av busstype på Kornbrekke-linjen forsvarlig?

Hvilken dialog har kommuneadministrasjonen med AKT når det gjelder dette tilbudet?

Hvilken mulighet har FAU og elevråd til å påvirke disse forholdene?

 

Andreas Brovig (KrF)


Publisert

i

,

av

Stikkord: