Forespørsel om skolefrukt

frukt

Andreas Brovig (KrF) har i dag sendt en forespørsel til ordfører/rådmann om skolefruktordningen. Dette på bakgrunn av lovendringen fra juni 2014, hvor kommunene ikke lenger må gi gratis frukt til ungdomstrinnselever. Dette på tross av at skolefrukt har vist seg påvirke elevers konsentrasjon og resultater positivt.

Forespørsel til ordfører/rådmann

God og næringsrik mat er viktig for at vi skal ha energi i hverdagen og  kunne utføre våre daglige oppgaver. Det gjelder også elevene i Lillesandskolen. Om alle barn fikk et måltid hver dag i skolen, ville det ikke bare gi energi og motivasjon, men sannsynligvis også bedre resultater og samhold mellom elever uavhengig av elevenes bakgrunn og sosiale forhold. Selv om statlige utredninger har konkludert med at innføring av skolemåltider vil være samfunnsmessig positivt og vil bidra til bedre helse, så har vi ikke sett mer enn prøveprosjekter fra sentralt hold.

Vi arrangerer for tiden temamøter om levekår og folkehelse. Vi har hatt temamøter om skole og hatt prosesser rundt utarbeidelse av kvalitetsplanen for skolen. Hvert år følger vi opp resultatene i Lillesandskolen. Men hvor ser vi på samspillet mellom barnas kosthold og resultater?

Et naturlig første steg for å bidra til bedre kosthold er å tilby skolefrukt til alle elever. En undersøkelse fra 2008 (skolefrukt.no) viste at 64 prosent av lærene på skoler med gratis frukt opplevde at fruktordningen bidro til at elevene ble mer konsentrerte i undervisningen. Dessverre fjernet Stortinget det lovfestede gratistilbudet av frukt  til ungdomstrinnselever i juni 2014, og erstatte det med en ordning hvor foreldre må betale. Dette går på tvers av gratisprinsippet som vi ellers vil opprettholde for skolen. Det må ikke stå på foreldres vilje eller betalingsevne om barna skal få frukt sammen med sine klassekamrater.

Kommunene kan også med den nye loven tilby gratis frukt til grunnskoleelevene, men det har selvfølgelig en kostnad og blir til syvende og sist en politisk prioritering.
På bakgrunn av dette ber jeg om svar på følgende spørsmål:

–          Hvordan håndterer Lillesandskolen skolefruktordningen fra og med høsten 2014?

–          Hva vil innføring av gratis skolefrukt til alle grunnskoleelever i Lillesand koste kommunen årlig?

 

Andreas Brovig

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: