Forespørsel om oppheving av tiggeforbudet

 

Vi gikk til valg på å fjerne tiggeforbudet. Nå tar varaordfører Jorunn Lossius (KrF) saken opp i bystyret, og det med utgangspunkt i at vi vet det er delte meninger mellom de ulike partiene, og delvis innad i noen partier. Her er hele forespørselen, med forslag til kompromissløsning i saken.

Lillesand 01.02.17

Forespørsel om oppheving av tiggeforbudet

Lillesand er en av kun to kommuner i Norge, som har vedtatt et forbud mot tigging. Sett i lys av at det ikke ble et nasjonalt forbud, som regjeringen først foreslo, vil det være naturlig for Lillesand å fjerne forbudet nå i 2017. KrF mener at det er uheldig at Lillesand skiller seg ut nasjonalt i en slik sak, og at det er dårlig markedsføring for kommunen.

Utgangspunktet for KrFs motstand mot tiggeforbudet er prinsippet om at vi ikke kan forby sosial nød eller det å be om hjelp. Vi ønsker derfor at bystyret begynner en prosess for å endre politivedtektene.

Tigging er ikke noe nytt. Det nye er at vi i det moderne Norge har fått det så nært når vi møter det på våre gater og fortauer. Vi har trolig alle et ønske om at alle mennesker skal kunne leve  gode liv, at alle land hadde gode støtteordninger for dem som faller utenfor, og at selve fenomenet tigging derfor ikke var nødvendig. Vi vet jo dessverre at verden ikke er slik og at tigging derfor er noe vi må forholde oss til.

Utvilsomt har debatten om tigging mange nyanser. Utfordringer som handler om menneskehandel eller aggressiv tigging må håndteres av politiet i henhold til eksisterende lovverk. Men det motiverer ikke å ha et generelt forbud mot tigging.

For å prøve å ivareta de ulike interesser og syn som er i spørsmålet om tiggeforbud mener KrF at man kan komme frem til et kompromiss, som blant annet adresserer problemene med aggressiv tigging, samtidig som vi holder fast ved prinsippet at vi ikke kan forby folk å be om hjelp.

 

KrF foreslår derfor følgende løsning:

Tiggeforbudet oppheves, men erstattes av restriksjoner.

Det gis tillatelse for tigging på to anviste steder i byen. Her er det også tillatt med salg av blader og egenproduserte varer uten dagsbetaling/standleie.

Til gjengjeld skal tiggerne registrere seg i kommunetorget hvor de også får en gjennomgang i forhold hva som er akseptabel oppførsel; eksempelvis ingen høyrøstede tilrop, ikke følge etter til minibank o.l.

Dersom restriksjonene ikke overholdes kan tiggerne vises bort i fra byen.

 

Spørsmål til ordfører:

Støtter ordføreren at forslag om endring av politivedtektene, i tråd med denne forespørselen, legges ut på høring?

 

Ber om svar i kommende bystyremøte.

 

Jorunn Gleditsch Lossius, KrF


Publisert

i

,

av

Stikkord: