Forespørsel om kommunens ulike råd

Andreas Brovig (KrF) sendte i dag inn en forespørsel til ordføreren om kommunens ulike råd. Et av spørsmålene er: «Hvordan kan en sikre at de ulike rådene i kommunen har likeverdige muligheter til innflytelse i politiske saker og prosesser?» Svar er bedt om til førstkommende bystyremøte.

andreas_landsmote2011

Forespørsel om kommunens ulike råd

Ordføreren sendte torsdag 12. februar ut informasjon om Lillesand Ungdomsråd til bystyrets medlemmer. I referatet fra deres konstituerende møte 27/11 2014 fremkommer blant annet følgende: «Lillesand ungdomsråd har møte og talerett i Tjenesteutvalg/Planutvalg/ Formannskap og Bystyre i forhold til saker som angår barn og unge.» Samme rett er eldrerådet nektet, noe som fremkom under bystyremøtet 11. februar 2015 når eldrerådets reglement ble behandlet.

Norges kommuner er pålagt å ha både eldreråd og råd for funksjonshemmede, men loven sier ikke noe om ungdomsråd. Allikevel er dette et organ som vi gjerne ønsker å likestille med de andre rådene, fordi ungdommers innspill og deltakelse i de demokratiske prosessene er utrolig viktige. Jeg opplever imidlertid at kontakten mellom ungdomsrådet og de folkevalgte organ dessverre ikke har vært spesielt tett, selv om ordføreren har redegjort for hyppig kontakt mellom ham og ungdomsrådet direkte. Vi har i inneværende periode behandlet mange saker knyttet til barn og unges oppvekstvilkår, hvor ungdomsrådets meninger ikke har vært synliggjort.

 

Mine spørsmål til ordføreren er derfor:

1. Hvordan kommer det seg at ungdomsrådet har møte og talerett i bystyret, mens eldrerådet er nektet det samme?

2. Hvordan kan en sikre at de ulike rådene i kommunen har likeverdige muligheter til innflytelse i politiske saker og prosesser?

3. Vil ordføreren bidra til at ungdomsrådet får en mer synlig og sentral rolle i saker som gjelder barn og unge?

 

Jeg ber om svar i førstkommende bystyremøte.

 

Vennlig hilsen

Andreas Brovig

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: