Forespørsel om Byggesak over disk

Bystyrerepresentant Ingebjørg Ribe Rudihagen har fremmet en forespørsel til bystyret om innføring av Byggesak over disk. Svar vil bli gitt i bystyremøtet 25. mars 2015.

ingebjorg2013

Forespørsel om Byggesak over disk

Lillesand Kristelige Folkeparti er opptatt av at kommunen leverer gode tjenester på alle områder.

Vi mener at det er et behov for å effektivisere saksbehandlingen for byggesaker. Det har skjedd mye positivt de siste årene og byggesaksavdelingen gjør en god og kvalitativ jobb, men vi savner et konkret tiltak som mange andre kommuner jobber med, nemlig Byggesak over disk.

KrF mener at mye av dagens regelverk kan og bør forenkles. I første omgang burde vi omgående få på plass en ordning om raskere saksbehandling for enkle byggetiltak, som er søknadspliktig.

Helt siden starten av bystyreperioden har vi i ulike anledninger spurt om Byggesak over disk.

Byggesak over disk innebærer at man får timeavtale for behandling av en byggesak, og behandlingen og avklaring av søknaden skjer i løpet av den avtalte timen.

Mange kommuner har innført dette, blant annet Drammen, Sørum, Sandnes, Eigersund og Larvik. Følgende er eksempler fra Drammen kommune på type saker som kan tas over disk:

  • Frittliggende garasje/carport
  • Frittliggende bod/sykkelskur
  • Innvendige arbeider
  • Søknadspliktige våtromsarbeider (nytt og ombygging)
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel (eks fra loft til soverom i enebolig)

KrF mener at kommunen vil kunne levere mye raskere og bedre tjenester innenfor dette området, hvis vi tilbyr Byggesak over disk. Vi mener at det er mange penger og ressurser som kan spares, både for tiltakshaver og kommune. Og Lillesand kommune ville kunne bli oppfattet som en smidig og fremtidsrettet kommune

Spørsmålene til ordfører blir da:

1.       Hva må til for at Byggesak over disk skal kunne innføres i Lillesand kommune?

2.       Vil ordføreren bidra til at dette skjer innen nær fremtid?

Jeg ber om svar i førstkommende bystyre.

 

Ingebjørg Ribe Rudihagen
Bystyremedlem KrF

 


Publisert

i

av

Stikkord: