Kandidater ved kommunevalget 2019

Nominasjonsmøtet til Lillesand KrF har 30. januar 2019 fastsatt valglisten til høstens kommunevalg.

Noen av KrFs kandidater i kommunevalget 2019.

Valgliste

 1. Geir Svenningsen, Flørenes, f. 1960
 2. Jona Lie, Kjøpmannsvik, f. 2001
 3. Oddvar Espegren, Østre Vallesverd, f. 1948
 4. Mai Liss Sørbotten, Fagertunveien, f. 1953
 5. Stein Kjetil Watne, Bergshaven, f. 1965
 6. Anne Berit Repstad, Nordre Vardåsen, f. 1974
 7. Preben Bronsta Gitmark, Gitmark, f. 1992
 8. Camilla Kokai, Hellenes, f. 1970
 9. Janne Kristine Kjøstvedt, Kjøstvedt, f. 1999
 10. Kaja Nyberg, Reise, f. 1964
 11. Hilde Børjesson, Kroksteinåsen, f. 1984
 12. Øyvind Wallan, Heldalslia, f. 1993
 13. Maria Børvik Sivertsen, Tingsakermoen, f. 1986
 14. Anette Lie, Kjøpmannsvik, f. 1975
 15. Odd Nordvoll, Luntevikvn. f. 1948
 16. Sindre Sundet Nilsen, Grøgårdsmyrtoppen, f. 1980
 17. Reidun Østerberg, Åkerøya, f. 1966
 18. Ruben Gjelstad Lossius, Bergstø, f. 1976
 19. Terje Harry Ludviksen, Bergstø, f. 1955
 20. Vibeke Marken Baardsen, Engelshei, f. 1977
 1. Geir Svenningsen, Flørenes, f. 1960
 2. Jona Lie, Kjøpmannsvik, f. 2001
 3. Oddvar Espegren, Østre Vallesverd, f. 1948
 4. Mai Liss Sørbotten, Fagertunveien, f. 1953
 5. Stein Kjetil Watne, Bergshaven, f. 1965
 6. Anne Berit Repstad, Nordre Vardåsen, f. 1974
 7. Preben Bronsta Gitmark, Gitmark, f. 1992
 8. Camilla Kokai, Hellenes, f. 1970
 9. Janne Kristine Kjøstvedt, Kjøstvedt, f. 1999
 10. Kaja Nyberg, Reise, f. 1964
 11. Hilde Børjesson, Kroksteinåsen, f. 1984
 12. Øyvind Wallan, Heldalslia, f. 1993
 13. Maria Børvik Sivertsen, Tingsakermoen, f. 1986
 14. Anette Lie, Kjøpmannsvik, f. 1975
 15. Odd Nordvoll, Luntevikvn. f. 1948
 16. Sindre Sundet Nilsen, Grøgårdsmyrtoppen, f. 1980
 17. Reidun Østerberg, Åkerøya, f. 1966
 18. Ruben Gjelstad Lossius, Bergstø, f. 1976
 19. Terje Harry Ludviksen, Bergstø, f. 1955
 20. Vibeke Marken Baardsen, Engelshei, f. 1977