Kandidater ved kommunevalget 2011

Disse er kandidatene for Lillesand Kristelig Folkeparti i kommunevalget 2011.

Listen består av 12 personer, fra ulike deler av kommunen, og har seks menn og seks kvinner. De tre første plassene på listen har stemmetillegg.

1. Andreas Brovig
2. Ingebjørg Ribe Rudihagen
3. Otto Randøy
4. Reidun Østerberg
5. Oddvar Espegren
6. Bjørn Hagen
7. Helen Elisabeth Aagaard Nielsen
8. Torleif Kvifte
9. Anne Berit Repstad
10. Mai Liss Sørbotten
11. Elin Brovig Thomassen
12. Svein Arne Bjelland