Folkevalgte

 

KrF har to representanter i Lillesand bystyre: Janne Kristine Kjøstvedt (Kjøstvedt) og Geir Svenningsen ( Flørenes).

Vi holder gruppemøter på Rådhuset i Lillesand i forkant av politiske møter. 

Hvis du som innbygger har en sak du ønsker å ta opp, ta kontakt med vår gruppeleder Janne Kristine Kjøstvedt for å drøfte saken eller avtale et møte.

Oversikt over valgte KrF-representanter 2023-2027:

Navn Verv Mobil E-post
Geir Svenningsen medlem av Bystyret, Formannskapet, Administrasjonsutvalget 95009175 geir.svenningsen@gmail.com
Janne Kristine Kjøstvedt Gruppeleder, medlem av Formannskapet og Bystyret 97509277 jannekkp@gmail.com 
Oddvar Espegren 2. vara til Bystyret, vara til Plan og miljøutvalget styremedlem Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 48959585 oddvar.espegren@gmail.com
Kaja Nyberg 3. vara    
       
       
Anne Berit Repstad 4. vara til Bystyret, vara til Plan og miljøutvalget 90023331 a.b.repstad@gmail.com
       
       
Bergljot Siring  I rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.