Bystyret14.10.2015
KrFs bystyrerepresentanter

KrF har to representanter i Lillesand bystyre: Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius (Bergstø) og Andreas Brovig (Trøe)

KrF er kommunens 3. største parti med en oppslutning på 9 %.

Vi holder gruppemøter på Rådhuset i Lillesand i forkant av politiske møter. Møterom «Kantina» i 2. etg.

Møteplan 2019

  • 21. januar kl 17-19
  • 11. mars kl 17-19
  • 29. april kl 17-19
  • 27. mai kl 17-19
  • 19. august kl 17-19

Hvis du som innbygger har en sak du ønsker å ta opp, ta kontakt med vår gruppeleder Andreas Brovig for å drøfte saken eller avtale et møte.

Valglister

Valgliste ved kommunevalget 2019

Valgliste ved kommunevalget 2015

Valgliste ved kommunevalget 2011

Oversikt over valgte KrF-representanter 2015-2019:

Navn Verv Mobil E-post
Jorunn E. Gleditsch Lossius Varaordfører, medlem av Bystyret, Formannskapet, Administrasjonsutvalget 40105123 jorunn.elisabet.lossius@gmail.com
Andreas Brovig Gruppeleder, medlem av Bystyret, 4. vara til formannskapet * 41361467 abrovig@gmail.com
Oddvar Espegren 1. vara til Bystyret, nestleder av Oppvekstutvalget, styremedlem Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 48959585 oddvar.espegren@gmail.com
Turid Jacobsen 2. vara til Bystyret, medlem av Helse-, kultur- og velferdsutvalget, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, 8. vara til Planutvalget * 48113246 turidjacobsen@hotmail.com
Geir Svenningsen 3. vara til Bystyret, medlem av Helse-, kultur- og velferdsutvalget 95009175 geir.svenningsen@gmail.com
Else Jorunn Malmgård 4. vara til Bystyret, 4. vara til Oppvekstutvalget * 48130812 malmgard@live.no
Anne Berit Repstad 5. vara til Bystyret, medlem av Planutvalget 90023331 a.b.repstad@gmail.com
Ingebjørg Ribe Rudihagen Medlem av kontrollutvalget 48994041 ingebjorgriberudihagen@gmail.com
Helga Skomedal 1. vara til Oppvekstutvalget, 3. vara til Planutvalget * 94488078 olav.skomedal@gmail.com
Sindre Sundet Nilsen 4. vara til Helse-, kultur- og velferdsutvalget * 90991373 supersinder@hotmail.com
Tor Weatherstone 2. vara til Helse-, kultur- og velferdsutvalget *, medlem av Takstnemnd for eiendomsskattesaker 41047218 tor@weatherstone.no
Reidun Østerberg 9. vara til Helse-, kultur- og velferdsutvalget * 41575029 re-oes2@online.no
Juul Rudihagen Varamedlem styret Lillesand Næringsarealer AS 90580082 juul.rudihagen@gmail.com

* Varamedlemmer til Formannskapet og hovedutvalg er på felles varamannsliste med H, KrF, PP og FrP.