Folkevalgte

KrF har to representanter i Lillesand bystyre: Jona Lie (Kjøpmannsvig) og Geir Svenningsen ( Flørenes).

Vi holder gruppemøter på Rådhuset i Lillesand i forkant av politiske møter. Møterom «Kantina» i 2. etg.

Hvis du som innbygger har en sak du ønsker å ta opp, ta kontakt med vår gruppeleder Jona Lie for å drøfte saken eller avtale et møte.

Valglister

Valgliste ved kommunevalget 2019

Valgliste ved kommunevalget 2015

Valgliste ved kommunevalget 2011

Oversikt over valgte KrF-representanter 2019-2023:

Navn Verv Mobil E-post
Geir Svenningsen Varaordfører, medlem av Bystyret, Formannskapet, Administrasjonsutvalget 95009175 geir.svenningsen@gmail.com
Jona Lie Gruppeleder, medlem av Bystyret og nestleder av tjenesteutvalget, vara til formannskapet  95466861 jonalie@me.com
Oddvar Espegren 1. vara til Bystyret, 1. vara til Plan og miljøutvalget styremedlem Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 48959585 oddvar.espegren@gmail.com
Stein Kjetil Watne 2. vara til Bystyret, vara til tjenesteutvalget   bergshaven@live.com
Camilla Kokai 3. vara til Bystyret   camilla@kokai.no
       
Anne Berit Repstad 4. vara til Bystyret, 5. vara til Plan og miljøutvalget 90023331 a.b.repstad@gmail.com
Janne Kristine Kjøstvedt 5. vara til Bystyret   jannekkp@gmail.com 
       
 Mai Liss Sørbotten  I rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.   mailiss_hellingsaether@yahoo.no