Felles strategier for byutvikling

Foto: Espen Hatlehol
Foto: Espen Hatlehol

Leserinnlegg til Lillesands-Posten av Andreas Brovig, ordførerkandidat for Lillesand KrF.

Fredag 24. juni valgte et 20-tall interesserte bort sommervarmen for å delta på et møte om bærekraftig byutvikling og miljø, som Kristelig Folkeparti arrangerte i Lillesand. Vi i KrF ville med møtet vise at vi er på banen i diskusjonen om hvordan vi kan utvikle Lillesand by og sentrum, og vi ville at møtet skulle bli en oppstart på flere felles diskusjoner om byen vår. Det nytter ikke at alle partier og ulike interesseorganisasjoner diskuterer sine visjoner internt, vi må også møtes og diskutere for å oppnå resultater. På møtet var flere representanter fra andre partier til stede. Det jeg synes er veldig interessant er at vi alle var veldig enige om prinsipper rundt byutvikling i Lillesand.
Vi var enige om å tenke visjonært. Hvordan skal Lillesand se ut 2030? Kan Lillesand da være en rekreasjonsplass for hele Agderbyen? Vi hadde også diskusjoner om hvor tilgjengelig strandlinja skal være i byen. Skal vi ha en strandpromenad eller er det nok med de strender og brygger som er rundt bukta idag?
Vi var enige om å tenke grønt. Parker og trær må få lov til å ta plass i byen og i sentrum bør det være mer areal for grønnområder, enn for parkering. Byen må bygges for mennesker og ikke for biler.
Vi var også enige om at man må finne løsninger for parkeringsproblematikken. De som trenger bil må ha et sted å kunne parkere den. Men her ble vi også utfordret av kveldens hovedtaler, Bjørg Tysdal Moe, som er nestleder i KS og KrF samt varaordfører i Stavanger.
Hun viste på ulike måter at det er mulig å planlegge langsiktig mot en bærekraftig og god by. Hun fortalte om hvordan de planlegger langsiktig i Stavanger og har prinsipper for hva som skal bygges hvor, som de holder fast ved over lenger tid. Hun mente at sykkelen ikke bare skal ses som sport, men også som transport. Det å legge bedre tilrette for sykling i Lillesand kan også være et viktig grep for å endre fokus på biler i sentrum, til mennesker i sentrum.
Vi var også enige om å sette fokus på handelens rolle i et levende sentrum. Det må tilrettelegges for flere butikker, og legges strategier for å støtte de butikker vi har i byen idag. Handel og næringsliv er en utrolig viktig del når det kommer til byutvikling.
Det jeg føler var det viktigste resultatet av møtet vårt, var den enighet vi kunne se blant dem som kom. Det var representanter fra ulike partier og organisasjoner som ønsker å utvikle byen til et mer levende sted, med grønne miljøer og med tilrettelegging for handel. Det var vi enige om, og vi i KrF vil fortsette vårt arbeid med visjonene for Lillesand, sammen med alle som ønsker å være med.
Andreas Brovig (KrF)
1. kandidat i kommunevalget

 


Publisert

i

av

Stikkord: